Jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

 

A weboldalaink megtekintésével Ön elfogadja az MBH Duna Bank Zrt. által ezen Jogi nyilatkozatban meghatározott feltételeket. Kérjük, hogy ne nyissa meg weboldalainkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet.

 

Információk:

 

A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik. Bankunk nem vállal felelősséget az adatok teljességéért, az általa nyújtott szolgáltatások feltételeit az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben elhelyezett Általános Üzletszabályzata, különböző termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei és Hirdetményei tartalmazzák.

A honlapon közölt adatok és a fiókokban kifüggesztett Általános Üzletszabályzat, Általános Szerződési Feltételek, illetve Hirdetmények azonos tárgyú rendelkezéseinek eltérése esetén az Általános Üzletszabályzat, az Általános Szerződési Feltételek és a Hirdetmények rendelkezései az irányadók.

 

Felelősség kizárása:

 

Az MBH Duna Bank Zrt. nem felel azon költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek a weboldalak bármelyikének használatával összefüggésben keletkeznek, ide értve a használatra képtelen állapotot, az üzemzavart, az illetéktelen megváltoztatást, az információ elveszését, módosulását, az információtovábbítás esetleges késedelmét, vonal- vagy rendszerhibát is.

 

A személyes adatok védelme:

 

Az MBH Duna Bank Zrt. weboldalának használata során személyes adatok megadására nincs lehetőség. Amennyiben Ön egyéb csatornán keresztül bármely személyes adatát eljuttatja az MBH Duna Bank Zrt.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az MBH Duna Bank Zrt. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

Az adatkezeléssel érintett panasza, vagy jogainak megsértése esetén a Bankhoz a Bank levelezési címén 9022 Győr, Árpád út 93. valamint az adatvedelem@mbhdunabank.hu, illetve a panasz@mbhdunabank.hu e-mail címeken fordulhat, jogosult továbbá bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni melynek elérhetőségei a következők: Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: www.naih.hu Telefon:+36(1)391-1400 Fax: +36(1)391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Banktitkok védelme:

 

Az MBH Duna Bank Zrt. kijelenti, hogy az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel.

 

Szerzői jogok:

 

Az MBH Duna Bank Zrt. weboldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik, ezért tilos a bank előzetes írásbeli engedélye nélkül a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni vagy kinyomtatni.