Országos Betétbiztosítási Alap

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) fizet kártalanítást az ügyfél (továbbiakban: Betétes) részére, ha a megtakarításait kezelő hitelintézet fizetésképtelenné válik. A kártalanítás jogszabályban meghatározott felső értékhatára személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb 100 000 euró, a kifizetés 2024. január 1-től 7 munkanapon belül történik meg, forintban. 

A betétbiztosítási védelem a magyarországi székhelyű hitelintézeteknél (bankok, takarékszövetkezetek, lakás-takarékpénztárak és hitelszövetkezetek) vagy azok külföldi fiókjaiban elhelyezett, névre szóló banki betétekre (betéti okiratok, betétszámla, folyószámla, bankszámla, fizetési számla) vonatkozik lekötéstől és pénznemtől függetlenül (a tőke és a kamat összegére is). 

Az OBA által nyújtott biztosítási védelem nem vonatkozik a Hpt-ben meghatározott szervezetekre és megtakarítási formákra (pl. az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás, a kamatozó részvény, a szövetkezeti vagy befektetői részjegy) és betétekre.

A Bank a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján, az OBA által meghatározott formában és tartalommal évente ügyfél-tájékoztatót (kimutatást) készít a Betétes Banknál elhelyezett biztosított betétei összevont egyenlegéről és az annak alapján a Betétes javára fennálló betétbiztosítási összegről és a betétbiztosítással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Az ügyféltájékoztatót a Bank - a Betétessel történő megállapodás alapján postai úton, vagy a Bank internetes felületén, vagy más közvetlen módon - legalább évente egyszer megküldi a Betétes részére. A Betétes kérésére a tájékoztatást és kimutatást a Bank írásban adja át a számlavezető bankfiókban, vagy küldi meg postai úton. Az ügyféltájékoztatót a Betétes személyes kérésére a bankfiók bármikor előállítja és a Betétes kérésének megfelelő módon adja át. Az OBA betétbiztosításra vonatkozó szabályok megtalálhatók a Bank Általános Üzletszabályzatában.

Felhívjuk a figyelmét, hogy 2021. január 1-től az OBA jogszabály szerinti biztosítása csak azon Betétesek betéteire terjed ki, akiknek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (pénzmosás elleni törvény) alapján elvégzett azonosítása során minden azonosító adatát rögzítette a hitelintézet. Nem elegendő a Betétes adatainak a hitelintézetnél történő rendelkezésre állása, azokat a pénzmosás ellenti törvény szerinti azonosítás során kell rögzítenie a hitelintézetnek. A pénzmosás elleni törvény szerinti azonosítás elmaradásának következménye, hogy 2021. január 1-től az adott Betétes betétei nem minősülnek az OBA által biztosítottnak, azaz egy hitelintézet esetleges bezárása esetén a Betétes részére nem kerül kártalanítás kifizetésre.

 

A betétbiztosítás feltételeiről további információ az OBA honlapján, illetve az Iránytű a betétbiztosításhoz című tájékoztatóban található: http://www.oba.hu/hu/betetvedelem/iranytu

Az Iránytű a betétbiztosításhoz című tájékoztató angol nyelven IDE kattintva érhető el.

Az OBA ügyféltájékoztatója a 2021. január 1-től biztosított betétekről.

 

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CXXXVII. törvény 6. számú melléklete szerinti "Tájékoztató betéteseknek, Alapvető információk a betétbiztosításról" ITT található.

oba_logo01.jpg