Hiteltörlesztési moratórium

Tisztelt Ügyfelünk!
 

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. december 31-ig meghosszabbította. 

A hitelmoratórium igénybevételéhez 2022. július 31-ig nyilatkoznia kellett, hogy továbbra is (2022. december 31-ig) élni kíván vele.

Ha a nyilatkozatot nem tette meg, vagy nem felelt meg az igénybevétel feltételeinek, akkor az Ön számára a moratórium 2022. július 31-én véget ért, és a hitel törlesztőrészleteinek megfizetése esedékessé vált.

Ha jelenleg is igénybe veszi a fizetési moratóriumot és szeretne kilépni kérjük nyilatkozzon a kilépési szándékáról. A kilépés után már nem lehetséges újból belépnie a fizetési moratóriumba.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Hiteltörlesztési moratórium agrárvállalkozások számára

Magyarország Kormánya az agrárvállalkozások részére 2023. december 31-ig fizetési moratóriumot biztosít. A fizetési moratórium a 2022. augusztus 31. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik.

 

A fizetési moratóriumban az az adós vehet részt:

  • akinek a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás, halászat, halgazdálkodás szakágazatból származó 2021. évi - az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított - nettó árbevétele eléri a 2021. évi nettó árbevételének 50%-át, vagy
  • akinél a hitel célja megfelel az a) pont szerinti valamely szakágazatnak.

 

Amennyiben Ön élni kíván a fizetési moratóriummal, 2022. szeptember 15-ig erről nyilatkoznia kell. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban vagy a kitöltött és aláírt nyilatkozatot beküldheti elektronikus formában.

 

A nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő.

 

Nyilatkozat fizetési moratórium igénybevételéről agrárvállalkozásoknak

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Ha a háztartása rendszeres bevételei, jövedelme lehetővé teszi a törlesztőrészlet megfizetését, akkor a törlesztés megfizetésével elkerülheti a hitel eredeti futamidejének meghosszabbítását, és a fizetési moratórium igénybevétele miatt felhalmozott kamat későbbi megfizetésének terhét.

A moratórium igénybevételét csak abban az esetben javasoljuk, ha ez az Ön élethelyzetében valós segítséget jelent.

A fizetési moratórium igénybe vétele alatt Önnek nem kell megfizetnie az esedékes törlesztőrészletet. Azonban a moratórium lejárta után, a meg nem fizetett törlesztőrészleteket később majd meg kell fizetnie, hiszen ezek megfizetését csak elhalasztotta egy későbbi időpontra.

A moratórium után a hitel törlesztőrészlete nem lehet magasabb, mint a moratórium előtt. (kivéve a referencia-kamat változással érintett hiteleket) Emiatt a futamidőt kell meghosszabbítanunk, hogy a felhalmozott törlesztőrészleteket, kamatokat és egyéb díjakat is megfizesse: tehát ugyanakkora törlesztőrészletet, de hosszabb ideig kell fizetnie, mint az eredeti szerződésben rögzített lejárat.

Önnek van lehetősége a fizetési moratóriumban felhalmozódott kamat- és díjtartozását egyösszegben megfizetni. (a fizetési moratóriumban felhalmozott tartozás teljes vagy részleges előtörlesztése) A Bank nem számít fel előtörlesztési díjat és szerződésmódosítási díjat, ebben az esetben.

Amennyiben a fizetési moratórium miatt meghosszabbított futamidőt mérsékelni szeretné, vállalhat magasabb törlesztőrészletet, mint az eredeti szerződésben szereplő. (a Bank a jövedelemarányos törlesztési mutatóra vonatkozó szabályokat vizsgálja) A Bank ilyen esetben nem számít fel szerződésmódosítási díjat.