SWIFT / BIC kód / IBAN nemzetközi bankszámlaszám

A nemzetközi fizetési forgalomban (deviza utalások indítása és fogadása során) a kedvezményezett IBAN számát, valamint a kedvezményezett bankjának SWIFT / BIC kódját szükséges feltüntetni. 

 

Az IBAN szám (International Bank Account Number, azaz Nemzetközi Bankszámlaszám) betűkből és számokból álló, a számlaszámot egyértelműen beazonosító kódsor, amelynek hossza országonként eltérő lehet. 

A kódsor felépítése:

  • 1. – 2. karakter (két betű): annak az országnak az ISO kódja, ahol a bankszámlát vezetik,
  • 3. – 4. karakter (két számjegy): ellenőrző szám,
  • 5. – maximum 34 karakter (számjegy): belföldi fizetési számlaszám.

 

A magyar szabvány szerint az IBAN szám 28 karakterből áll, amelyet kétféleképpen lehet feltüntetni, egybeírva vagy a karaktereket négyes csoportosításban, szóközzel elválasztva. Pl. HU123456789012345678 vagy HU12 3456 7890 1234 5678

 

A SWIFT kód elnevezés a bankok azonosítására szolgáló, nemzetközi szabványként elfogadott kódrendszert kialakító Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, azaz Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság nevéből ered, a BIC kód megnevezés pedig a Bank Identifier Code, azaz Bank Azonosító Kód rövidítésből származik. 

A kód 8 vagy 11 karakterből (betűk és számok) áll:

  • 1. – 4. karakter: a bankot, 
  • 5. – 6. karakter: az ország hivatalos (ISO szabvány szerinti) kódját, 
  • 7. – 8. karakter: a bank székhelyét vagy fiókját, 
  • 9. – 11. opcionális karakter: a bank ügyosztályát vagy fiókját (a központi székhely esetében 'XXX') jelöli. 

 

Nemzetközi utalási megbízás fogadásához önnek a következő adatokat szükséges megadni a Partnerének:

IBAN szám: a számlakivonaton található meg

 

Bank neve: MBH Duna Bank Zrt.

Bank székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93.

Bank SWIFT / BIC kódja: DTBAHUHBXXX