Központi Hitelinformációs Rendszer

A Központi Hitelinformációs Rendszer (a továbbiakban: KHR, amely a korábban BAR néven köztudatba került nyilvántartás jogutódja) a hazai pénzügyi szolgáltatást nyújtó intézmények által – a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (KHR tv) előírásai alapján – fenntartott és működtetett hitelinformációs adatbázis. A KHR-ben megvalósuló adatkezelés célja, hogy a pénzügyi intézmények információval lássák el egymást a nyilvántartott ügyfelek hitelképességének vizsgálatához, védjék az ügyfeleiket a túlzott eladósodás veszélyeitől, valamint általában csökkentsék a hitelezéssel járó kockázatokat.

A KHR a felelős hitelnyújtás támogatásával mind az ügyfelek („adósok”), mind pedig a hitelintézetek („referenciaadat-szolgáltatók”) érdekeit egyaránt szolgálja.

A KHR mind a lakossági, mind pedig a vállalkozói ügyfélkörről nyilvántart adatokat.

A törvényi szabályozásnak megfelelően a pénzügyi intézményeknek valamennyi hitelszerződés, vagy hiteljellegű finanszírozásra (lízing, értékpapír kölcsönzés, stb.) irányuló szerződés adatait rögzíteniük kell a KHR nyilvántartásába.

A KHR úgynevezett teljes listás nyilvántartás, vagyis mind pozitív információkat (a kötelezettségeiket rendben fizető adósok tekintetében), mind pedig negatív adatokat (fizetési késedelmek, mulasztások, csalások, visszaélések adatai) tartalmaz.

Honnan tudhatja, hogy milyen adatokkal szerepel Ön a KHR nyilvántartásban?

Az ún. „saját hiteljelentés” lekérdezés indításával. A lekérdezést bármely pénzügyi intézménynél díjmentesen kérelmezheti, a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével. A „saját hiteljelentés” teljes körű tájékoztatást nyújt a KHR rendszerben tárolt adatairól és hogy azokat mely referenciaadat-szolgáltató adta át. A „saját hiteljelentés” igényléhez szükséges tudnivalókat és az igénylő nyomtatványt IDE kattintva eléri a BISZ Zrt. honlapján.

Ön, mint ügyfél nyilatkozatával meghatározhatja, hogy a rögzített hiteladatok a bankok számára lekérdezhetőek-e a hitelbírálat során. Azt is megszabhatja, hogy a szerződés lezárását követően az információk további öt évig szerepeljenek-e a KHR-ben, vagy azok törlésre kerüljenek. 

A nyilatkozattételi lehetőség nem vonatkozik a hitelmulasztásokra, bankkártya-visszaélésekre és csalásokra, ezen információk az ügyfél nyilatkozatától függetlenül elérhetőek a bankok számára a hitelbírálat során.

Jó, ha tudja, hogy az igazoltan pozitív hitelmúlttal rendelkező „jó adós” ügyfelek kiemelt megbecsülésnek örvendenek a bankoknál, a pozitív adóslistán történő szereplési lehetőség segítséget jelent valamennyi, hitelt felvenni szándékozó magánszemély számára.

 

A Magyar Nemzeti Bank ismertetője a Központi Hitelinformációs Rendszerről IDE kattintva érhető el!

A Magyar Nemzeti Bank KHR-ről szóló tájékoztató füzetének elérhetősége:http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator-fuzetek

További, a KHR-rel kapcsolatos információ a KHR-t üzemeltető és a hitelreferencia szolgáltatás nyújtást végző BISZ Zrt. honlapján található: http://www.bisz.hu/khr