Bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló opcionális utasbiztosítás megszűnése

Tájékoztatás a DunaTakarék Bank Zrt., mint az MTB Zrt. bankkártya szolgáltatás függő közvetítője által értékesített bankkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosításra vonatkozó változásokról:

 

Az MTB Zrt. által kibocsátott bankkártyához kapcsolódó OPCIONÁLISAN igénybe vett utasbiztosítás és a biztosítók kockázatviselése a kártyabirtokosokra vonatkozóan 2023. április 30-án 24.00 órakor megszűnik, azaz amennyiben az Ön bankkártyájához opcionális biztosítás kapcsolódik, külföldi utazásai során 2023. május 1. 0.00 órától nem tudja igénybe venni a korábbi biztosítási szolgáltatásokat.

Ezzel szemben az MTB Zrt. által kibocsátott egyes bankkártya típusokhoz automatikusan kapcsolódó, úgynevezett BEÉPÍTETT külföldre szóló utasbiztosítás esetében biztosítóváltás történik és - a korábbi és az új biztosító folyamatos kockázatviselése mellett - az továbbra is fennmarad. 2023. május1-től a biztosítási szolgáltatásokat a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító nyújtja.

 

A bankkártyákhoz 2023. május 1-től kapcsolódó BEÉPÍTETT utasbiztosítási csomagokat és azok szolgáltatásait az alábbi táblázatokban tekintheti meg.

 

MTB Bank Zrt. által 2023. 05.01-jét megelőzően kibocsátott bankkártyák esetében:

 

Kártya típusok

Biztosítási csomag

Lakossági bankkártyák

Mastercard Standard*

Bázis 5 egyéni

Vállalati bankkártyák

Mastercard Business

Bázis 5 egyéni

Széchenyi kártya Mastercard Business

 *2023. május 1-ét megelőzően megkötött bankkártya-szerződések aláírásának időpontjában hatályos bankkártyára vonatkozó hirdetményben foglaltaktól függően. Kérjük, amennyiben bizonytalan, hogy bankkártyájához kapcsolódik-e beépített külföldi utasbiztosítás, akkor érdeklődjön számlavezető bankfiókjában.

 

A biztosítási csomag szolgáltatásai:

 

 

Bázis 5

Külföldön felmerülő sürgősségi orvosi költségek megtérítése

Maximum térítési összegek (Ft)

  megbetegedés esetén

5 000 000

        a kockázatviselés első napját megelőzően már diagnosztizált és/vagy kezelt betegségből

2 500 000

        eredő állapotrosszabbodás miatt felmerült orvosi költségek megtérítése

  baleset és a baleset miatti mentési költségek

7 500 000

  fogászati költségek

40 000

  fogászati költségek (limit/fog)

20 000

Balesetbiztosítási szolgáltatások

  baleseti halál

1 000 000

Maradandó baleseti rokkantság

  teljes rokkantság (100%), részleges rokkantság (arányos térítés)

1 000 000

  baleseti kórházi napi térítés EEK-kártya igénybevétele esetén (legfeljebb 10 nap)

10 000

Poggyászbiztosítási szolgáltatások

  a poggyász külföldi utazás során történt jogtalan eltulajdonítása, megsemmisülése

100 000

         ezen belül tárgyankénti limit (kivéve fényképezőgép és videokamera, mobiltelefon)

20 000

              fényképezőgép és videokamera esetén számlával igazolt érték térítése, de maximum

100 000

         ezen belül csomagonkénti limit

50 000

  ellopott, megsemmisült útiokmányok pótlása

5 000

  ellopott, megsemmisült bankkártya pótlása

1 500

  útiokmányok pótlásával kapcsolatban felmerült konzulátusi költségek

10 000

  6–12 óra közti poggyászkésés (csak külföldön)

10 000

  12 órát meghaladó poggyászkésés (csak külföldön)

50 000

Asszisztencia szolgáltatások

  a beteg ügyfél sürgősségi gyógyászati-, illetve Magyarországra történő szállításának költségei

100%-ban

  a holttest Magyarországra történő szállításának költségei

100%-ban

  14 év alatti gyermek hazaszállítása

100%-ban

  idő előtti hazautazás költségei

100%-ban

  betegség vagy baleset miatt külföldi tartózkodás meghosszabbításának költségei

100 000

         szállás limit/éjszaka

15 000

  közvetlen hozzátartozó látogatási költségei

100 000

         ezen belül szállás költség

100 000

         szállás limit/éjszaka

15 000

  információnyújtás útiokmányok elvesztése kapcsán

igen

  személygépkocsi szervizbe szállításának szervezése

igen

Egészségügyi segítségnyújtás

  egészségügyi tanácsadás

igen

  orvos helyszínre küldése, címének közlése

igen

  hozzátartozó tájékoztatása

igen

 

Biztosítással fedezett amatőr sportok

Bázis 5

síelés (kijelölt pályán)

igen

snowboardozás (kijelölt pályán)

igen

amatőr búvárkodás 40 m mélységig

igen

rafting

igen

 

Letölthető tájékoztató dokumentumok:

 

Bankkártyához kapcsolódó beépített utasbiztosítás változásáról szóló ügyféltájékoztató levél.

 

Bankkártyához kapcsolódó opcionális utasbiztosítás változásáról szóló ügyféltájékoztató levél.