FATCA és CRS tájékoztató és nyilatkozat

A FATCA egy betűszó, jelentése Foreign Account Tax Compliance Act, azaz „Külföldi Számlák Adómegfeleléséről Szóló Törvény”. A FATCA célja, hogy az amerikai adóalanyok az USA-n (továbbiakban: Egyesült Államok) kívüli pénzügyi eszközeik után is adót fizessenek. A FATCA törvény ennek érdekében egy jelentéstételi rendszert vezetett be a pénzügyi intézmények számára, meghatározott számlák vonatkozásában. A 2014. évi XIX. törvény értelmében 2014. július 01-től minden magyarországi pénzügyi intézménynek olyan ügyfél azonosítási rendszert kell alkalmaznia, amely segítséget nyújt az ügyfelek érintettségének és az alkalmazandó adózási nyomtatványok meghatározásában, valamint meglévő ügyfeleiket át kell világítaniuk FATCA érintettség szempontjából.

A pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC törvény kihirdetésével Magyarország részese lett „A Pénzügyi Számlákkal Kapcsolatos Információk Automatikus Cseréjéről Szóló, Illetékes Hatóságok Közötti Többoldalú Megállapodásnak”, illetve implementálta a 2014/107/EU irányelvet, melyek fő célja a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdítása az automatikus információcserére épülő kölcsönös adóügyi segítségnyújtáson keresztül.

A fentiek miatt 2014. július 01-jét követően szükségessé vált az MBH Duna Bank Zrt. által kidolgozott FATCA nyilatkozat kitöltetése az ügyfelekkel, majd 2015. december 31. napját követően a FATCA és CRS nyilatkozat természetes személy részére, valamint a FATCA és CRS nyilatkozat jogi személy részére dokumentumok használata.

A FATCA törvényben előírt kötelezettségeknek való megfelelésről bővebb információt a Tájékoztató FATCA törvényben előírt kötelezettségeknek való megfelelésről című dokumentum, a CRS szabályozással kapcsolatban további információkat a CRS Ügyféltájékoztató tartalmaz.