Referencia kamatlábak, kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók

A 2015. február 01. napjától hatályos, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXVIII. törvény alapján, a pénzügyi intézmények a hitelkamatot vagy a kamatfelárat a hitel futamideje alatt (az egyes kamatperiódusok lejárata után) kizárólag az MNB által elfogadott és honlapján közzétett és a hitelszerződésben meghatározott úgynevezett kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutató alapján módosíthatják. 

A fenti törvény értelmezésében:

kamatváltoztatási mutató: a hitelezés refinanszírozási költségeihez és a hitel nyújtásához kapcsolódó, az üzleti kockázat körén kívül álló, a hitelezők által nem befolyásolható, tőlük független, valamint általuk el nem hárítható körülményekben bekövetkező változást objektív módon kifejező, a kamatmódosítás számításának alapjául szolgáló és a nyilvánosság számára hozzáférhető viszonyszám, 

kamatfelár: az az éves százalékban kifejezett érték, mely a referenciakamattal (kamatbázis) összeadva alkotja az ügyleti kamatot. Az induló kamatfelár az Adóssal való megállapodás alapján, egyedi (kockázati) döntéssel, a Bank belső szabályzatában rögzített árazási elveinek megfelelően kerül meghatározásra, 

kamatfelár-változtatási mutató: a kamatfelár módosításának alapjául szolgáló kamatváltoztatási mutató.

 

A referencia kamatokról, valamint a kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatókról részletes információkat a Magyar Nemzeti Bank alábbi oldalán kaphat: https://www.mnb.hu/penzugyi-stabilitas/fair-bank