Azonnali fizetési rendszer


Mit kell tudni az Azonnali Fizetési Rendszerről?

Pár másodperces utalások:

Magyarországon 2020. március 2-től bevezetésre kerül az Azonnali Fizetési Rendszer (AFR), így az év minden napján, 0-24 órában, pár másodpercen belül lebonyolíthatóak az elektronikus utalások.
 

Másodlagos számlaazonosítók:

Az Azonnali Fizetési Rendszer lehetőséget nyújt „másodlagos számlaazonosítók” használatára. A „másodlagos számlaazonosítók” a fizetési számlák beazonosítására szolgálnak, a fizetési számla 2x8 vagy 3x8 számjegyű számlaszáma mellett. „Másodlagos számlaazonosító” lehet a mobiltelefonszám, e-mail cím, adószám vagy adóazonosító jel.


Az azonnali fizetési rendszer bevezetése valamennyi fizetési forgalomban résztvevő, belföldi pénzügyi intézményt érint.

 

Mit kell tennie, ha azonnali utalást szeretne indítani?

Nincs külön teendője. Amennyiben az alábbi feltételeknek megfelel az Ön által benyújtott átutalási megbízás, automatikusan, minden további külön kérelem nélkül azonnali fizetési megbízásként kerül feldolgozásra:  

  • forint devizanemű bankszámláról NetB@nk rendszeren keresztül benyújtott, belföldi, eseti utalás
  • az utalás devizaneme: forint
  • összege nem haladja meg a 10 millió forintot (2023. szeptember 1-től az összeg nem haladja meg a 20 millió forintot)
  • nem határozott meg értéknapot (a banki munkanapra előredátumozott utalása nem számít azonnali fizetési rendszerben küldött megbízásnak)

Ha bármely fenti feltétel nem teljesül, az átutalás a szokott, napközbeni elszámolási forgalomban és határidővel teljesül.

Devizaszámláról nem indítható azonnali átutalási megbízás, azonban devizaszámlára érkezhet forintban indított, devizában jóváírt tétel.

Vállalkozói ügyfelek kötegelt megbízásai nem indíthatóak azonnali fizetési megbízásként. Lakossági ügyfeleink kötegelt megbízásai, kötegenként maximum 10 darabig teljesíthetőek azonnali fizetési megbízásként.

 

Mennyibe kerül Önnek az azonnali átutalás indítása vagy fogadása?

Az azonnali átutalásnak nincs külön díja. Az átutalások díja megegyezik a NetB@nk rendszeren keresztül indított, belföldi, forint devizanemű utalások díjával.

 

Hogy alkalmazható a másodlagos számlaazonosító?

A másodlagos számlaazonosító csak az azonnali fizetési rendszerben alkalmazható. A számla tulajdonosának vagy rendelkezőjének a bankfiókunkban kell bejelenteni, hogy másodlagos számlaazonosítót kíván alkalmazni. A másodlagos azonosítót Önnek (Kedvezményezettként) az átutalást indító (Fizető fél) rendelkezésére kell bocsátania.

Másodlagos számlaazonosító lehet:

  • mobiltelefonszám (EGT)
  • e-mail cím
  • adóazonosító jel
  • adószám

Egy számlához több másodlagos számlaazonosító is hozzárendelhető, azonban egy másodlagos számlaazonosító csak egy számlához rendelhető hozzá.

A másodlagos számlaazonosítót évente meg kell újítani vagy megerősítenie a Bank felé. Lejárat előtt a Bank tájékoztatja Önt a megújítás szükségességéről. A másodlagos számlaazonosítót bármikor módosíthatja vagy törölheti.

Kérjük, legyen nagyon körültekintő, amikor másodlagos számlaazonosítót ad meg vagy módosít!

 

A fentiekkel kapcsolatos részletes szabályokat, feltételeket az Általános Szerződési Feltételek a fizetési számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez a természetes és nem természetes személyek részére” illetve a „Tájékoztató a pénzforgalmi megbízások és betétlekötések benyújtási és teljesítési rendjéről” dokumentumok tartalmazzák.

 
Az azonnali fizetési rendszer működésével kapcsolatosan bővebb információt talál:

https://www.mnb.hu/penzforgalom/azonnalifizetes